Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

МетодЕнд-поінтОпис
Get
https://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/ping
Перевірка доступності сервісу
Get
https://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/top100
Отримати Топ-100 трансакцій за поточний місяцьGet
https://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/lastload
Отримати дату останнього завантаження
Get
https://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/?{params}
Отримати Реєстр трансакцій

...

 

ПолеТип данихОписПрикладJSON відповідь
1idЦіле числоунікальний ідентифікатор трансакції в Системі256103375
  {
    "id": 256103375,
    "doc_vob": "6",
    "doc_vob_name": null,
    "doc_number": "8139/903",
    "doc_date": "2023-05-10",
    "doc_v_date": "2023-05-10",
    "trans_date": "2023-05-10",
    "amount": 19415413165.34,
    "amount_cop": 1941541316534,
    "currency": "UAH",
    "payer_edrpou": "37567646",
    "payer_name": "Виділення асигнувань по ЗФ",
    "payer_account": "UA618201720000042314000000000",
    "payer_mfo": null,
    "payer_bank": null,
    "payer_edrpou_fact": null,
    "payer_name_fact": null,
    "recipt_edrpou": "00013480",
    "recipt_name": "Мінфін",
    "recipt_account": "UA608201720343340023000000141",
    "recipt_mfo": null,
    "recipt_bank": null,
    "recipt_edrpou_fact": null,
    "recipt_name_fact": null,
    "payment_details": "Спл.дох.по ОВДП.Розп.МФУ вчд 27.04.xxxx Nxxxx",
    "doc_add_attr": null,
    "region_id": 28,
    "payment_type": "nsep",
    "payment_data": null,
    "source_id": 2,
    "source_name": "ДКСУ",
    "kekv": 2410,
    "kpk": "3511350",
    "contractId": null,
    "contractNumber": null,
    "budgetCode": "9900000000",
"system_key": "149246190",
"system_key_ff": "77914981"
  }2doc_vobТексткод розрахункового документа"1"
3doc_vob_nameТекстназва коду розрахункового документа"платіжне доручення"
4doc_numberТекстномер розрахункового документа, до 35 знаків"8139/903"
5doc_dateТекстдата складання розрахункового документа у форматі РРРР-ММ-ДД"2023-05-10"
6doc_v_dateТекстдата валютування документа у форматі РРРР-ММ-ДД"2023-05-10"
7trans_dateТекстдата оплати у форматі РРРР-ММ-ДД"2023-05-10"
8amountЧисло з плаваючою крапкоюсума оплати в гривнях з копійками, роздільник крапка19415413165.34
9amount_copЦіле числосума оплати в копійках1941541316534
10currencyТекстлітеральний код валюти (довідник)"UAH"
11payer_edrpouТексткод ЄДРПОУ платника, 8 знаків"37567646"
12payer_nameТекстнайменування платника, до 140 знаків"Виділення асигнувань по ЗФ"
13payer_accountТекстрахунок платника (IBAN), до 29 знаків"UA618201720000042314000000000"
14payer_mfoТексткод банку платника (опціонально), 6 знаків"820172"
15payer_bankТекстнайменування банку платника (опціонально), до 140 знаків"Державна казначейська служба України"
16
payer_edrpou_fact
Тексткод ЄДРПОУ фактичного платника, 8 знаків"37567646"
17
payer_name_fact
Текстнайменування фактичного платника, до 140 знаків"Державна казначейська служба України"
18recipt_edrpouТексткод ЄДРПОУ отримувача, 8 або 10 знаків

для юридичної особи: "00013480"

для фізичної особи: "хххххххххх"

19recipt_nameТекстнайменування отримувача, до 140 знаків"Мінфін"
20recipt_accountТекстрахунок отримувача (IBAN), до 29 знаків"UA608201720343340023000000141"
21recipt_mfoТексткод банку отримувача (опціонально), 6 знаків"820172"
22recipt_bankТекстнайменування банку отримувача (опціонально), до 140 знаків"Державна казначейська служба України"
23
recipt_edrpou_fact
Тексткод ЄДРПОУ фактичного отримувача, 8 або 10 знаків

для юридичної особи: "00013480"

для фізичної особи: "хххххххххх"

24
recipt_name_fact
Текстнайменування фактичного отримувача, до 140 знаків"Мінфін"
25payment_detailsТекстпризначення платежу, до 420 знаків"Спл.дох.по ОВДП.Розп.МФУ вчд 27.04.xxxx Nxxxx"
26doc_add_attrТекстдодатковий реквізит, до 80 знаків (опціонально)null
27region_idЦіле числокод регіону (довідник)28
28payment_typeТексттип платіжної системи"nsep"
29payment_dataТекстдодаткові дані для типу платіжної системи (опціонально)null
30source_idЦіле числоунікальний ідентифікатор джерела даних в Системі2
31source_nameТекстнайменування джерела даних, до 140 знаків"ДКСУ"
32kekvЦіле числокод економічної класифікації видатків, 4 знаки (довідник)2410
33kpkТексткод програмної класифікації видатків та кредитування, до 7 знаків (довідник ДБ, довідник МБ)"3511350"
34contractIdТекстунікальний ідентифікатор договору про закупівлю в системі Prozorro, 32 знаки"64e949275b3749d5b6b82917b01249eb"
35contractNumberТекстунікальний ідентифікатор закупівлі в системі Prozorro, 22 знаки"UA-2020-09-10-005249-b"
36budgetCodeТексткод бюджету, 10 знаків (довідник)"9900000000"
            

Параметри запиту на отримання Топ-100 трансакцій за поточний місяць

https://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/top100

отримати файлом у форматі .CSV

curl -X GET "https://api.spending.gov.ua/api/v2/api/transactions/top100" -H "accept: application/octet-stream"

...

код регіону (довідник), масив елементів

37system_keyТекстВнутрішній номер документа"149246190"
38system_key_ffТекстІдентифікатор бюджетного фінансового зобов’язання"77914981"
            

...

Параметри запиту на отримання Реєстру трансакцій за 1 день

...