Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Завантажте dbf-шаблон: Організації-користувачі коштів фондів.csv


Структура файлу:

№ п/пІм'яПризначення
1NameНайменування
2CodeІдентифікаційний код (для юридичної особи)
3AddressМісцезнаходження (повна адреса)
4ChiefПІБ керівника
5SumСума