Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Для створення звіту в службовому кабінеті виберіть пункт меню «Звіти»"ЗВІТИ": 

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

...

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":

Image RemovedImage Added

Виберіть тип звіту, звітний період: заповніть заголовок та натисніть кнопку "ДАЛІ": 

...