Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Повне та скорочене найменування Порталу

Повне найменування системи: інтегрована інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет».

Скорочене найменування системи: ІАС «Прозорий бюджет» (далі – Система).

Повне найменування модулю «Бюджет для громадян» ІАС «Прозорий бюджет»: ІАС «Прозорий бюджет»: модуль «Бюджет для громадян».

Скорочене найменування модулю «Бюджет для громадян» ІАС «Прозорий бюджет»: Бюджет для громадян.

Посилання в мережі Інтернет на ресурс,  де буде розміщено Бюджет для громадян: http://openbudget.gov.ua/ (далі – Портал).

Призначення та мета створення Порталу

Портал «Бюджет для громадян» призначен призначений для інформування широкого кола громадськості в доступній формі про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної політики, обґрунтування бюджетних витрат та обсягів доходів, планові і досягнуті результати використання бюджетних коштів у доступній для розуміння формі, що забезпечують прозорість бюджетів державного та місцевого рівнів.

...