Призначення та мета створення Порталу

Портал «Бюджет для громадян» призначений для інформування широкого кола громадськості в доступній формі про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної політики, обґрунтування бюджетних витрат та обсягів доходів, планові і досягнуті результати використання бюджетних коштів у доступній для розуміння формі, що забезпечують прозорість бюджетів державного та місцевого рівнів.

Метою модулю «Бюджет для громадян» є надання громадянам безперервного доступу в електронному вигляді до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання бюджетних коштів, забезпечення актуальності, достовірності та унікальності інформації, комфортності використання аналітичних даних, простоти та зрозумілості поданої інформації, порівняння динаміки, можливості зворотного зв'язку та експертного обговорення. Надання доступу є вільним та безоплатним для всіх зацікавлених осіб (за винятком інформації з обмеженим доступом).

Нормативно-правові акти

 • Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами і доповненнями).
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. №92-р «Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет».
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. №142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки».
 • Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2008 №343 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2008 №373 «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 30 січня 2018 року N 41 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя». • No labels