Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

BOOST-аналіз. Доходи - це інструмент аналізу показників доходів державного та місцевих бюджетів на Державному вебпорталі бюджету для громадян, розроблений на основі методології Світового банку, з метою сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності.

Дані представляються у форматі зведеної таблиці з параметрами YEAR, QUARTER, MONTH, ADMIN, INCO, FIN_SOURCE, ADJUSTED, EXECUTED

Функції зведеної таблиці дозволяють аналізувати показники доходів з різним ступенем агрегації та в різноманітних поєднаннях, а також вибирати окремі аналітичні категорії за допомогою фільтрів.

Докладніше про роботу зі зведеними таблицями можна прочитати тут https://goo.su/0hVC.