BOOST - це інструмент аналізу бюджетних показників, розроблений на основі методології Світового банку, з метою сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності.
Ініціатива BOOST започаткована у 2010 році і в даний час розгорнута приблизно в 40 країнах світу. Зміст BOOST-аналізу для кожної країни має свою специфіку, що залежить від структури бюджетної системи, бюджетної класифікації показників та особливостей бюджетного процесу, але всі вони приведені до єдиної термінології в інструменті.

Для того щоб користувачі могли орієнтуватися в численних бюджетних показниках, дані представляються у форматі зведеної таблиці. Функції зведеної таблиці дозволяють користувачеві аналізувати дані з різним ступенем агрегації та в різноманітних поєднаннях, а також вибирати окремі аналітичні категорії за допомогою фільтрів. 

На Державному веб-порталі бюджету для громадян BOOST- аналіз містить інформацію про показники бюджету України (як державного так місцевого рівня) у розрізі:

Розділ містить помісячні дані, починаючи з січня 2018 року. Оновлення даних здійснюється 25го числа місяця наступного за звітним.

Інструмент BOOST надає можливість громадянському суспільству здійснювати моніторинг фінансів держави, в тому числі для надання подальших рекомендацій органам управління щодо їх використання.

  • No labels