Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для зручності в користуванні на порталі реалізована можливість обирати попередньо налаштовані типові форми звітів (Рис. 82).

Опис параметрів, що використовуються в типових формах звітів подано в таблиці (Табл. 8):

Типові форми звітів

Параметри, що використовуються в типовій формі звіту.

За типом боргового зобов’язання

Фінансування державного та місцевих бюджетів

ADMIN1, ADMIN2, FBORG1, FBORG2

Фінансування обласних бюджетів, зведених бюджетів районів та бюджетів ОТГ

ADMIN2, ADMIN3, FBORG1, FBORG2

За типом кредитора

Фінансування державного та місцевих бюджетів

ADMIN1, ADMIN2, FCRED1, FCRED2

Фінансування обласних бюджетів, зведених бюджетів районів та бюджетів ОТГ

ADMIN2, ADMIN3, FCRED1, FCRED2