Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Можна скористатися додатковими опціями по роботі з даними (Рис. 72), такими як:

  • Copy - дозволяє скопіювати значення з таблиці;
  • Copy with Headers - дозволяє скопіювати значення з таблиці з відповідною назвою поля (параметру)

...