УВАГА! В Системі для позначення держави використовується код Альфа-2, наприклад, UA.

Абетковий покажчик держав світу та їх кодування за посиланням

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001698-03#text

Довідник кодів держав світу в JSON форматі за посиланням

https://api.spending.gov.ua/api/v2/dictionaries/countries


  • No labels