Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» покладає відповідальність за порушення вимог цього Закону на керівників розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначені особи несуть відповідальність за такі порушення:

1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

Правовий механізм притягнення зазначених осіб до відповідальності та санкції за відповідні порушення визначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Санкції.

Статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом року вчинення одного з порушень передбачених цією статтею - накладення штрафу на посадових осіб від 60 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Виявлення порушення та складення протоколу.

У справах про порушення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» протоколи про правопорушення, згідно пункту 8-1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мають право складати уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Розгляд справи.

Розгляд справ про порушення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» здійснюється суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, у відповідності до статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Строки притягнення до відповідальності.

Стягнення за порушення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», згідно частини 2 статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

Проблемні аспекти.

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність лише за неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

Відповідальність за оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, а також несвоєчасне оприлюднення інформації потребує додаткового врегулювання на рівні закону.

2. Кількість уповноважених осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є вкрай недостатньою для виявлення та фіксації порушень вчинених всіма суб’єктами, що оприлюднюють інформацію на порталі Є-Data, а враховуючи, що зазначені особи також виявляють та фіксують всі порушення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», ефективність їх роботи знижується ще більше.

Для вирішення цієї проблеми необхідним є внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та зміна або доповнення осіб що уповноважені складати протоколи про порушення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Кримінальна відповідальність.

У випадку, якщо службова особа, з метою внесення на портал недостовірних відомостей, здійснить підробку офіційних документів (у тому числі договорів та актів виконаних робіт), її дії можна кваліфікувати як службове підроблення, що згідно статті 366 Кримінального кодексу України, карається штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


  • No labels