Закон України Про відкритість використання публічних коштів

Основним нормативно-правовим актом, що регулює порядок оприлюднення інформації  є Закон України «Про відкритість використання публічних коштів».

Закон встановлює:

1) перелік інформації, що має бути розкрита на порталі;

2) порядок та строки розкриття інформації;

3) суб’єкти, що мають розкривати інформацію;

4) відповідальність за порушення вимог цього закону.

Окрім Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», під час розкриття інформації на порталі Є-data необхідно враховувати положення ряду інших нормативно-правових актів, до яких відносяться:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про інформацію»;

6) Закон України «Про захист персональних даних»;

7) Закон України «Про державну таємницю»;

8) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

9) Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №736;

10) Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 694;

11) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 911-р «Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів»;

12) Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 676.

Конституція України, Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних» встановлюють загальні вимоги до розкриття інформації та визначають види інформації, до якої може застосовуватись обмеження доступу.

13) Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2019 №575 "Про затвердження Порядку реєстрації суб'єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів".

Зазначені нормативні акти, зокрема, встановлюють вимоги щодо:

 • захисту інформації про особу (стаття 32 Конституції України, статті 5-15 Закону України «Про захист персональних даних», стаття 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», стаття 11 Закону України «Про інформацію»);
 • поділу інформації з обмеженим доступом на таємну, конфіденційну та службову (стаття 21 Закону України «Про інформацію», статті 6-9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);
 • інформації, доступ до якої не може бути обмежено (стаття 6 України «Про доступ до публічної інформації», стаття 21 Закону України «Про інформацію», стаття 50 Конституції України).

Бюджетний кодекс України встановлює загальні засади функціонування бюджетної системи України, зокрема:

 • визначає перелік суб’єктів, що можуть бути головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (статті 2, 22 Бюджетного кодексу України);
 • дає визначення понять бюджетних призначень, бюджетних асигнувань, бюджетної програми, місцевого та державних бюджетів (статті 2, 5, 63 Бюджетного кодексу України);
 • встановлює вимоги щодо формування та використання коштів місцевих бюджетів (статті 63-80 Бюджетного кодексу України).

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює:

 • санкції за порушення вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» (стаття 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • осіб уповноважених складати адміністративні протоколи та розглядати справи про правопорушення (статті  221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • строки накладення адміністративного стягнення (стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Закон України «Про державну таємницю» та Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. №736 визначають порядок та умови віднесення інформації до державної таємниці та роботи із службовою інформацією.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає:

 • поняття та систему органів місцевого самоврядування (статті  2, 5, 6, 25-44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);
 • повноваження органів місцевого самоврядування щодо користування публічними коштами та управління комунальною власністю (статті 28, 29, 60, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);
 • порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів (статті 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 694 встановлює загальні вимоги до адміністрування порталу Є-Data, зокрема вимоги щодо:

 • забезпечення вільного та безоплатного доступу користувачів до інформації про використання публічних коштів, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації;
 • забезпечення розміщення інформації у вигляді електронних документів, її автоматичної обробки, систематизації та пошуку інформації за різними критеріями;
 • захисту інформації від несанкціонованого доступу, ідентифікації, аутентифікації та перевірки повноважень суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 293-р «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 911» уповноважує адмініструвати портал Є-Data державну установу “Відкриті публічні фінанси”, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України. 

Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 676 визначає загальні вимоги до організаційних і технічних заходів з оприлюднення Казначейством на порталі Є-Data інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, зокрема щодо:

 • оприлюднення інформації про трансакції на порталі у режимі реального часу (он-лайн) після закриття операційного дня з використанням відповідних сервісів інтеграції порталу;
 • обов’язку Казначейства контролювати достовірність, повноту та цілісність інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку;
 • вимоги оприлюднювати інформацію про проведені органами Казначейства платіжні трансакції, у спосіб, що надає можливість користувачам здійснювати пошук даних про операції з руху коштів на рахунках державного та місцевих бюджетів;
 • обов’язку власників рахунків (розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів) надавати роз’яснення щодо суті платіжних трансакцій, що розміщені на порталі. • No labels