УВАГА! В Системі для позначення валюти використовується її літерний код, наприклад, UAH.

Покажчики літерних кодів валют за посиланням

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0416832-14#n32

Довідник літерних кодів валют в JSON форматі за посиланням

https://api.spending.gov.ua/api/v2/dictionaries/currency


  • No labels