Інформація, що розкривається на порталі. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» визначає 4 основні блоки інформації, що розкривається на Порталі:

 • інформація про використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;
 • інформація про використання коштів суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отриманих ними від їхньої господарської діяльності;
 • інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та коштів Пенсійного фонду;
 • інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку.

На місцевому рівні відповідні суб’єкти розкривають інформацію:

 • щодо використання коштів місцевих бюджетів;
 • щодо використання коштів суб’єктів господарювання комунальної власності, отриманих ними від їхньої господарської діяльності.

Інформація щодо використання коштів місцевих бюджетів.

Суб’єктами розкриття інформації є:

1) головні розпорядники коштів місцевих бюджетів;

2) розпорядники коштів місцевих бюджетів;

3) одержувачі коштів місцевих бюджетів.

Відомості, які має містити інформація:

1) реквізити розпорядника або одержувача бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, П.І.Б керівника);

2) реквізити головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, П.І.Б керівника);

3) обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;

4) обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

5) інформація про укладені за звітний період договори:

 • предмет договору;
 • виконавець (найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження);
 • вартість договору;
 • ціна за одиницю (за наявності);
 • кількість закупленого товару, робіт та/або послуг;
 • проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон;
 • обсяг платежів за договором у звітному періоді;
 • строк дії договору;

6) інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками:

 • предмет договору;
 • виконавець (найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, П.І.Б. керівника);
 • вартість договору;
 • ціна за одиницю (за наявності);
 • процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон;
 • обсяг платежів за договором у звітному періоді;
 • наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору;
 • акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

7) кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Строки оприлюднення.

Зазначена інформація оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення

Інформація щодо використання коштів суб’єктів господарювання державної і комунальної власності.

Суб’єктами розкриття інформації є суб’єкти господарювання державної і комунальної власності:

1) підприємства утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі:

2) державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, 

3) підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, 

4) об’єднання таких підприємств.

Відомості, які має містити інформація:

1) реквізити підприємства (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, П.І.Б керівника);

2) реквізити органу управління (найменування, місцезнаходження, П.І.Б керівника);

3) обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг;

4) відомості про договори, укладені за звітний період, вартість яких понад 1 млн. грн.:

  • предмет договору;
  • виконавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, П.І.Б керівника);
  • вартість договору;
  • ціна за одиницю (за наявності);
  • строк дії договору;

5) відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, вартість яких понад 1 млн. грн.:

  • предмет договору;
  • виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, П.І.Б. керівника);
  • вартість договору;
  • ціна за одиницю (за наявності);
  • обсяг платежів за договором у звітному періоді;
  • наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору;
  • акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).


Строки оприлюднення.

Зазначена інформація, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

Інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку.

Єдиним казначейським рахунком, згідно пункту 23-1 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, є рахунок відкритий Казначейству України у Національному банку України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні.

Суб’єктом розкриття інформації є Казначейство України.

Загальні вимоги до оприлюднення на порталі Є-Data інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку встановлені Порядком оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 676 (далі – Порядок № 676).

Основні вимоги щодо оприлюднення на порталі Є-Data інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку:

1) оприлюднення інформації про трансакції на порталі здійснюється у режимі реального часу (он-лайн) після закриття операційного дня з використанням відповідних сервісів інтеграції порталу;

2) Казначейство України зобов’язане контролювати достовірність, повноту та цілісність інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку;

3) інформація про проведені органами Казначейства платіжні трансакції повинна оприлюднюватись у спосіб, що надає можливість користувачам здійснювати пошук даних про операції з руху коштів на рахунках державного та місцевих бюджетів;

4) не підлягає оприлюдненню на веб-порталі інформація про трансакції, пов’язані з видатками, які проводяться під грифом “цілком таємно”, “таємно”, “для службового користування”, та трансакції утворених відповідно до закону військових формувань, правоохоронних органів щодо забезпечення обороноздатності країни в особливий період або під час проведення антитерористичної операції. Визначення таких трансакцій здійснюється відповідним розпорядником бюджетних коштів;

5) для забезпечення пошуку інформації про платіжні трансакції та відображення її у доступній для користувачів формі на веб-порталі розміщуються технологічні довідники, власником яких є Казначейство.

Надання роз’яснень щодо суті платіжних трансакцій, розміщених на порталі, у відповідності до пункту 8 Порядку №676, здійснюється відповідними власниками рахунків (розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами).

Враховуючи, що законодавством не встановлено окремого порядку надання таких роз’яснень, вони мають здійснюватись згідно з вимогами Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».


 • No labels