Для внесення акту/накладної потрібно на сторінці службового кабінету вибрати пункт меню «ДОГОВОРИ»:

Наступним кроком натисніть на поле номер Договору, до якого потрібно створити Акт:

Відбудеться перехід на сторінку договору, де потрібно натиснути на кнопку "+АКТ":

Відбувається автоматичний перехід на сторінку створення Акту до договору.

Опис полів форми для створення Акту до договору показано в таблиці:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Акт №*

Так

Внесіть номер акту/накладної

2

Від*

Так

Вкажіть дату акту/накладної

3

Вартість послуг*

Так

Внесіть суму акту/накладної, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

4

Валюта*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту акту/накладної, якщо валюта не гривня, внесіть вартість акту/накладної в еквіваленті гривні

*Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів.


За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)

УВАГА! Для коректного створення додаткової угоди потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1Ідентифікатор

1.1

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

1.2

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

2

Виконавець

2.1Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

3

Місцезнаходження

3.1

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

3.2

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

3.3

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

3.4

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

3.5

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

3.6

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

3.7

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

3.8

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

3.9

Квартира

Ні

Внесіть номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

4

Керівник (виконавець)

4.1

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

4.2

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

4.3

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Внесення специфікації про найменування товару/роботи послуги, одиниць виміру, кількості, ціни за одиницю здійснюється на формі акту вручну або через csv-файл.

Можливо ввести інформацію вручну з допомогою кнопки ДОДАТИ.


Також є можливість скопіювати специфікацію з батьківського договору. Для цього натисніть кнопку "КОПІЯ".


Опис полів форми для додавання специфікації:

№ за/п

Найменування

Обов’язковість

Опис

1

Найменування товару/роботи/послуги*

так

Внесіть назву товару/роботи/послуги

2

ДК 016:2010

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

3

ДК 021:2015

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

4

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги за ДК 011-96

5

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

6

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги


Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ,  після відбудеться перехід на сторінку договору до якого було додано акт.

Збережений акт можна: редагуватипідписативидалити.

Підписаний акт до договору можна: редагуватипідписати. При цьому попередньо підписаний акт до договору зберігається як попередня версія до відредагованого акту.  • No labels