Відкрийте розділ "ДОГОВОРИ"

У стовбці "НОМЕР" оберіть та натисніть на номер договору до якого потрібно створити Додаткову угоду:


Відбудеться перехід на сторінку відповідного договору, де потрібно натиснути на кнопку +ДОДАТОК:


Відбудеться перехід на сторінку створення додаткової угоди до договору.


Опис полів форми для створення додаткової угоди до договору показано в таблиці:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Додаток №*

Так

Внесіть номер додаткової угоди

2

Від*

Так

Вкажіть дату додаткової угоди

3

Підстава*

Так

Виберіть з випадаючого списку підставу зміни додаткової угоди: Зміна предмету; Зміна строку; Зміна ціни або Інше

4Деталізація іншої підстави*ТакЯкщо Підстава інше, внесіть деталізацію іншої підстави

5

Строк дії додаткової угоди «з»*

Так

Виберіть дату початку строку дії додаткової угоди

6

Строк дії додаткової угоди «по»*

Так

Виберіть дату закінчення строку дії додаткової угоди, якщо строк дії додаткової угоди безстроковий поставити галочку в клітинці «безстроковий»

7

Предмет додаткової угоди*

Так

Опишіть предмет додаткової угоди (заповнюється системою автоматично з можливістю редагувати)

8

ДК 021(CPV-код)*

Так

Внесіть товари, роботи або послуги за єдиним закупівельним словником (заповнюється системою автоматично з можливістю редагувати)

9

Вартість додаткової угоди*

Так

Внесіть вартість додаткової угоди, якщо вартість з ПДВ, внести вартість в т.ч. ПДВ

10

Валюта додаткової угоди*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту додаткової угоди, якщо валюта не гривня, внесіть вартість додаткової угоди в еквіваленті гривні

11

Вплив на основний договір

11.1

Сума додаткової угоди*

Так

Виберіть з випадаючого списку один із варіантів впливу: Збільшує суму договору; Зменшує суму договору або Не змінює суму договору

11.2

Скоригована вартість основного договору*

Так

Внесіть скориговану вартість додаткової угоди, якщо скоригована вартість з ПДВ, внести скориговану вартість в т.ч. ПДВ

*Заповнюється у випадку змін та/або доповнення зазначених параметрів внаслідок укладання додаткової угоди

За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)


УВАГА! Для коректного створення додаткової угоди потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1Ідентифікатор

1.1

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

1.2

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

2

Виконавець

2.1Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

3

Місцезнаходження

3.1

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

3.2

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

3.3

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

3.4

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

3.5

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

3.6

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

3.7

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

3.8

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

3.9

Квартира

Ні

Внесіть номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

4

Керівник (виконавець)

4.1

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

4.2

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

4.3

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця

Внесення специфікації про найменування товару/роботи/послуги, одиниць виміру, кількості, ціни за одиницю здійснюється на формі додаткової угоди вручну або через csv-файл.

Можливо ввести інформацію вручну та додати з допомогою кнопки "+".

Також є можливість скопіювати специфікацію з батьківського договору, треба натиснути кнопку КОПІЯ.

Опис полів форми для додавання специфікації:

№ за/п

Найменування

Обов’язковість

Опис

1

Найменування товару/роботи/послуги*

так

Внесіть назву товару/роботи/послуги

2

ДК 016:2010

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 016:2010

3

ДК 021:2015

ні

Вкажіть код товару/роботи/послуги за ДК 021:2015

4

Одиниця виміру*

так

Вкажіть код одиниці виміру товару/роботи/послуги за ДК 011-96

5

Кількість*

так

Внесіть кількість товару/роботи/послуги

6

Ціна за одиницю*

так

Внесіть вартість товару/роботи/послуги


Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ


Збережену додаткову угоду можна: редагуватипідписативидалити.

Підписану додаткову угоду можна: редагувати , підписати. При цьому попередньо підписана додаткова угода зберігається як попередня версія до відредагованої додаткової угоди.

  • No labels