Відкрийте розділ "ДОГОВОРИ"

Натисніть на поле номер Договору, до якого потрібно створити Штраф:

Відбудеться перехід на сторінку відповідного договору, де потрібно натиснути на кнопку +ШТРАФ:

Відбувається автоматичний перехід на сторінку створення Штрафної санкції до договору.

Опис полів форми для створення Штрафів до договору показано в таблиці.

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1

Штраф №*

Так

Внесіть номер штрафної санкції

2

Від*

 Так

Внесіть дату штрафної санкції

3

Сума*

Так

Внесіть суму штрафної санкції

4

Валюта*

Так

Виберіть з випадаючого списку валюту штрафної санкції, якщо валюта не гривня, внесіть вартість штрафної санкції в еквіваленті гривні

За потреби, для редагування інформації контрагента натисніть на кнопку редагування (сірий олівець)

УВАГА! Для коректного створення штрафної санкції потрібно внести хоча б одного контрагента!

Відбудеться автоматичний перехід на сторінку інформації контрагента.

Опис полів форми інформації про контрагента:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Опис

1Ідентифікатор

1.1

ЄДРПОУ*

Так

Внесіть код ЄДРПОУ або ІНН виконавця

Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІНН - внесіть 0000000000.

1.2

Тип*

Так

Виберіть з випадаючого списку тип контрагента

2

Виконавець

2.1Найменування*ТакВнесіть найменування виконавця

3

Місцезнаходження

3.1

Країна*

Так

Виберіть з випадаючого списку країну

3.2

Область*

Так

Виберіть з випадаючого списку область, де зареєстрований виконавець

3.3

Район

Ні

Внесіть назву району, де зареєстрований виконавець

3.4

Населений пункт*

Так

Внесіть назву населеного пункту, де зареєстрований виконавець

3.5

Район міста

Ні

Внесіть назву району міста, де зареєстрований виконавець

3.6

Вулиця*

Так

Внесіть назву вулиці де зареєстрований виконавець

3.7

Будинок*

Так

Внесіть номер будинку, де зареєстрований виконавець

3.8

Корпус

Ні

Внесіть номер корпусу, де зареєстрований виконавець

3.9

Квартира

Ні

Внесіть номер Офісу або квартири, де зареєстрований виконавець

4

Керівник (виконавець)

4.1

Прізвище*

Так

Внесіть прізвище керівника виконавця

4.2

Ім’я*

Так

Внесіть ім’я керівника виконавця

4.3

По-батькові

Ні

Внесіть по-батькові керівника виконавця


Після заповнення всіх обов’язкових полів треба натиснути на кнопку ЗБЕРЕГТИ, відбудеться перехід на сторінку договору до якого було додано штрафну санкцію

Збережену штрафну санкцію можна: редагуватипідписативидалити.

Підписану штрафну санкцію до договору можна: редагуватипідписати. При цьому попередньо підписану штрафну санкцію до договору зберігається як попередня версія до відредагованої штрафної санкції.

  • No labels