Завантаження (імпорт) специфікації до договору

Специфікація - найменування товару/роботи/послуги, код за Державним класифікатором продукції та послуг (за наявності), код за Єдиним закупівельним словником (за наявності), одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю.

Для завантаження шаблону файлу для заповнення специфікації натисніть на значок:


Шаблон csv-файлу для завантаження специфікації має вигляд (завантаження):


Опис полів шаблону csv-файлу для додавання специфікації:

№ п/п

Найменування

Обов'язковість

minmax

Опис

1

Найменування товару/роботи/послуги

Так

11024

Назва товару (роботи, послуги)

2ДК 016:2010 (ДКПП)Ні--

Код товару (роботи, послуги) за ДК0 16:2010

3ДК 021:2015 (ЄЗС)Ні--

Код товару (роботи, послуги) за ДК 021:2015

4Одиниця виміруТак--

Код одиниці виміру товару (роботи, послуги) за ДК 01-96

5КількістьТак-999_999_999_999.9999999_999_999_999.9999

Кількість товару (роботи, послуги)

6Ціна за одиницюТак0.0001999_999_999_999.9999

Вартість товару (роботи, послуги)

Для завантаження зразка файлу по відшкодуванню ліків натисніть Завантажити.

Для завантаження зразка файлу по відшкодуванню на препарати інсуліну натисніть Завантажити.

Приклад заповненого даними csv-файлу по специфікації до договору:


Далі цей файл зберігається в форматі *.csv
Для цього оберіть Меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу; в полі «Тип файлу» оберіть «CSV (Текст, розділений комами)».


Коректно заповнений та правильно збережений файл завантажується на Портал за допомогою поля "Будь ласка, оберіть файл у форматі csv".


Для продовження імпорту даних натисніть на кнопку ПРОДОВЖИТИ

Завантаження (імпорт) договору

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ІМПОРТ:


На сторінці «Завантаження договорів» шаблон *.csv-файлу:


Шаблон csv-файлу для завантаження двосторонніх договорів має вигляд (завантажити):


Опис полів шаблону csv-файлу для додавання договорів:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

256

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату договору

3Предмет_договоруТакТекст13000Опис предмету договору
4ДК 021(cpv-код)ТакЧисло1-Вкажіть код за Єдиним закупівельним словником

5

Контрагент_найменування

Так

Текст

1

512

Вкажіть найменування контрагента (виконавця) договору

6

ЄДРПОУ_контрагента

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

7Тип_контрагентаТакЧисло11Вкажіть тип контрагента відповідно до довідника типів контрагентів:
2 - юридична особа, 1 - фізична особа-підприємець, 0 - фізична особа
8КраїнаТакТекст33Вкажіть код країни за ISO 3166-1 (alpha2)
9РегiонТакЧисло1256Вкажіть код області відповідно до довідника областей на Порталі
10РайонНіТекст1256Вкажіть район області (за наявності)
11МістоТакТекст1256Вкажіть населений пункт
12Район_містаНіТекст1256Вкажіть район міста (за наявності)
13ВулицяТакТекст1512Вкажіть назву вулиці (провулка, площі, бульвару тощо)
14БудинокТакЧисло110Вкажіть номер будинку
15КорпусНіЧисло125Вкажіть номер корпусу
16офіс/квНіЧисло110Вкажіть номер офісу/квартири
17ПрізвищеТакТекст125Вкажіть прізвище керівника (виконавця) договору
18Ім'яТакТекст125Вкажіть ім'я керівника (виконавця) договору
19По_батьковіТакТекст125Вкажіть по батькові керівника (виконавця) договору
20дата_зТакФормат: ДД.ММ.РРРР--Вкажіть строк дії договору «з»
21дата_поТакФормат: ДД.ММ.РРРР--Вкажіть строк дії договору «по»
22Безстроковий(так/ні)ТакТекст--В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
23Вартість_договоруТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть вартість договору (формат: два знаки після крапки)
24з_ПДВ_вартість_договору(так/нi)ТакТекст--В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
25в_т.ч. _ПДВТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть в тому числі ПДВ
26Валюта_договору(код)ТакТекст33Вкажіть код валюти договору
27Еквівалент_у_грн

Якщо у пункті 26 валюта не UAH, поле обов'язкове для заповнення.

Якщо валюта UAH, то дане поле заповнювати не потрібно.

Число0.00999_999_999_999.99Вкажіть еквівалент у гривні
28Процедура_закупівлі(так/нi)ТакТекст--В залежності від умов договору пропишіть словами «Так» або «Ні»
29Обгрунтування

Якщо в п.28 зазначено «Ні», вкажіть обґрунтування з посиланням на закон

Якщо  в п.28 зазначено «Так», залиште поле пустим

Текст2128Вкажіть обгрунтування
30ID_Тендеру_у_ProzorroНіТекст2222Вкажіть  номер тендеру у Системі Електорних Закупівель (Prozorro)


Після завершення внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу:


В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)»:


На сторінці завантаження договорів натисніть на поле "Будь ласка, оберіть файл у форматі csv" - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:

Завантаження (імпорт) додаткової угоди

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ІМПОРТ:

Увага! В першу чергу в системі повинні бути створені договори, а потім додаткові угоди та акти в рамках створеного договору.


На сторінці «Завантаження додаткових угод» завантажується шаблон *.csv- файлу.


Шаблон csv-файлу для завантаження додаткових угод має вигляд (завантажити):


Опис полів шаблону csv-файлу для внесення додаткових угод:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

256

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату договору

3ЄДРПОУ_контрагента_договоруТакЧисло810Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору
4№_дод_угодиТакЧисло

1

256

Вкажіть номер додаткової угоди

5Дата_дод_угоди

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату укладання додаткової угоди

6Зміна_предемету(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна предмету
7Зміна_строку(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна строку
8Зміна_ціни(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна ціни
9Зміна_інше(0/1)Один із пунктів (6,7,8,9)0/1--Зміна інша підстава
10Деталізація_іншої_підставиТак, якщо обраний пункт 9Текст13000Деталізуйте іншу підставу
11дата_з

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть строк дії додаткової угоди « з»

12дата_по

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть строк дії додаткової угоди «по»

13Безстроковий(так/ні)Тактак/ні--Вкажіть бзстрокова додаткова угода чи ні
14Сума_дод_угодиТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть суму додаткової угоди
15з_ ПДВ_сума_дод_угоди(так/ні)ТакТекст--Вкажіть суму додаткової угоди з ПДВ (так/ні)
16в_т.ч._ПДВ_сума_дод_угодиТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть суму додаткової угоди (Якщо поле Безстроковий (так/ні) стоїть Ні, поле залишити пустим)
17Коригування_вартості_договору(+/-/*)

Так


-

-

"+" Збільшує суму договору

"-" Зменьшує суму договору

"*" Не змінює суму договору

18Скоригована_вартість_договору

Так

Число

0.00

999_999_999_999.99

Вкажіть підсумкову вартість договору з урахуванням  додаткової угоди

19з_ПДВ_скоригована_вартість_договору(так/ні)ТакТекст--Вкажіть скориговану вартість договору з ПДВ (так/ні)
20в_т.ч._ПДВ_скоригована_вартість_договоруТакЧисло0.00999_999_999_999.99Вкажіть в тому числі ПДВ
21Валюта_дод_угоди(код)ТакТекст33Вкажіть код валюти додаткової угоди
22Еквівалент_у_грн_скоригована_вартість_договору

Якщо у пункті 21 валюта не UAH, поле обов'язкове для заповнення.

Якщо валюта UAH, то дане поле заповнювати не потрібно.

Число0.00999_999_999_999.99Вкажіть еквівалент у гривні
23Предмет_додаткової_угоди

Так

Текст

1

3000

Опис умов укладання додаткової угоди

24ДК 021(cpv-код)_додаткової_угодиНіЧисло1-Вкажіть код за Єдиним закупівельним словником


Після  внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу.


В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)».


На сторінці завантаження додаткових угод натисніть на поле "Будь ласка, оберіть файл у форматі csv" - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:

Завантаження (імпорт) акту

На сторінці актів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ІМПОРТ:

Увага! В першу чергу в системі повинні бути створені договори, а потім додаткові угоди та акти в рамках створеного договору.


На сторінці «Завантаження актів» завантажується шаблон *.csv- файлу.


Шаблон csv-файлу для завантаження актів має вигляд (завантажити):


Опис полів шаблону csv-файлу для внесення актів:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

256

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату договору

4

ЄДРПОУ_контрагента_договору

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

5

№_акту

Так

Число

1

256

Вкажіть номер акту

6

Дата _акту

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату укладання акту

7

Вартість_за_актом

Так

Число

-999_999_999_999.99

999_999_999_999.99

Вкажіть суму по акту (формат: два знаки після крапки)

8

з _ПДВ(так/нi)

Так

Текст

-

-

В залежності від умов акту угоди пропишіть словами «Так» або «Ні»

9в_т.ч._ПДВТакЧисло-999_999_999_999.99999_999_999_999.99Вкажіть в тому числі ПДВ
10Валюта_акту(код)ТакЧисло33Вкажіть код валюти акту
11Еквівалент_у_грн

Якщо у пункті 10 валюта не UAH, поле обов'язкове для заповнення.

Якщо валюта UAH, то дане поле заповнювати не потрібно.

Число-999_999_999_999.99999_999_999_999.99Вкажіть еквівалент у гривні


Після  внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу.


В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)».


На сторінці завантаження актів натисніть на поле "Будь ласка, оберіть файл у форматі csv" - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:

Завантаження (імпорт) штрафу

На сторінці договорів організації в службовому кабінеті (вкладка ДОГОВОРИ) натисніть кнопку ЗАВАНТАЖИТИ:

Увага! В першу чергу в системі повинні бути створені договори, а потім додаткові угоди, акти та штрафи в рамках створеного договору.


На сторінці «Завантаження штрафів» завантажується шаблон *.csv- файлу.


Шаблон csv-файлу для завантаження штрафів має вигляд (завантажити):


Опис полів шаблону csv-файлу для внесення штрафів:

№ за/п

Найменування

Обов'язковість

Тип даних

min

max

Опис

1

№_договору

Так

Число

1

256

Вкажіть номер договору

2

Дата_договору

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату договору

4

ЄДРПОУ_контрагента_договору

Так

Число

8

10

Вкажіть ЄДРПОУ контрагента (виконавця) договору

5

№_штрафної_санкції

Так

Число

1

256

Вкажіть номер штрафу

6

Дата _штрафної_санкції

Так

Формат: ДД.ММ.РРРР

-

-

Вкажіть дату укладання штрафу

7

Сума_штрафної_санкції

Так

Число

-999_999_999_999.99

999_999_999_999.99

Вкажіть суму по штрафу (формат: два знаки після крапки)

10Валюта_штрафної_санкції(код)ТакТекст33Вкажіть код валюти штрафної санкції
11Еквівалент_у_грн

Якщо у пункті 10 валюта не UAH, поле обов'язкове для заповнення.

Якщо валюта UAH, то дане поле заповнювати не потрібно.

Число-999_999_999_999.99999_999_999_999.99Вкажіть еквівалент у гривні


Після  внесення даних (редагування файлу), збережіть його у CSV-форматі. Для цього оберіть меню Файл → Зберегти як; вкажіть назву файлу.


В полі «Тип файлу» виберіть «CSV (Текст, розділений комами)».


На сторінці завантаження штрафів натисніть кнопку ВИБРАТИ - виберіть потрібний (попередньо збережений з даними)  файл для завантаження:


  • No labels