Загальна інформація:


Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html

У випадаючому списку оберіть версію 2.0:


Для перегляду сервісу оприлюднених документів, натисніть на розділ "Disposers Сервіс отримання підписаних документів":


Повертає дані по договорах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/contracts

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-договору
{
   "id": 1250069943,
   "edrpou": "02005639",
   "documentNumber": "5 заг Н/У-3/2240",
   "documentDate": "2018-05-22",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 59999.4,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "37715319",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ \"Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології\"",
     "firstName": "Володимир",
     "lastName": "Абраменко",
     "middleName": "Анатолійович",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 23,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Черкаська обл",
      "district": null,
      "city": "м.Черкаси",
      "districtCity": null,
      "street": "вул. Кірова",
      "house": "102/1",
      "housing": null,
      "office": null
     }
    }
   ],
   "fromDate": "2018-05-22",
   "toDate": "2018-12-31",
   "subject": "Послуги зі збирання та зберігання окремих видів відходів для передачі їх на подальшу утилізацію",
   "noTerm": false,
   "pdvInclude": true,
   "pdvAmount": 9999.9,
   "tender": false,
   "reason": "Ст. 2 ЗУ",
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "Приймання відходів:Тара аптекарська зіпсована або відпрацьована",
     "specCode": null,
     "cpvCode": "90520000-8",
     "itemDimension": "тонна",
     "itemCount": 22.222,
     "itemCost": 2700
    }
   ],
   "isCpvVat": true,
   "procurementItems": [
    {
     "cpvCode": "90520000-8",
     "nameUa": "Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами"
    }
   ]
   "idTenderProzorro": null
    },
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер договору
documentDatestringДата укладання договору
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberВартість договору
currencystringВалюта договору
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

Ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
fromDatestringСтрок дії договору з
toDatestringСтрок дії договору по
subjectstringПредмет договору
noTermbooleanБезстроковий
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості договору
pdvAmountnumberСума ПДВ у ватості договору
tenderbooleanТендерна процедура закупівлі
reasonstringОбґрунтування відсутності тендерної процедури закупівлі
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItems:Array[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)
idTenderProzorrostringІдентифікатор Тендеру у Prozorro


Повертає дані по додаткових угодах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/addendums

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-додаткової угоди
{
   "id": 1201880247,
   "edrpou": "02011893",
   "documentNumber": "1",
   "documentDate": "2018-04-11",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 21203.7,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "38576122",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ \"ФАРМ ЛОГІСТИК ЛТД\"",
     "firstName": "Олена",
     "lastName": "Сташко",
     "middleName": "Григорівна",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 10,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Київська обл",
      "district": null,
      "city": "місто Київ",
      "districtCity": null,
      "street": "вул. Марини Раскової",
      "house": "21",
      "housing": null,
      "office": "604"
     }
    }
   ],
   "parentId": 1201829282,
   "fromDate": "2018-04-11",
   "toDate": "2018-12-31",
   "noTerm": false,
   "subject": "спирт етиловий для медичних цілей (етанол)",
   "amountIncrease": 0,
   "pdvInclude": false,
   "pdvAmount": 0,
   "correctionType": 2,
   "isCorrectionWithPDF": false,
   "correctionVATValue": 0,
   "reasonTypes": [
    {
     "reasonId": 99
    }
   ],
   "reasonOtherComment": "технічна описка в специфікації",
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "спирт етиловий 96%-розчин для зовнішнього застосування 96%,100мл",
     "specCode": null,
     "cpvCode": null,
     "itemDimension": "шт",
     "itemCount": 878,
     "itemCost": 24.15
    }
   ],
   "isCpvVat": true,
   "procurementItems": [
    {
     "cpvCode": "24300000-7",
     "nameUa": "Основні органічні та неорганічні хімічні речовини"
    }
   ]
  }
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер додаткової угоди
documentDatestringдата укладання додаткової угоди
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberскоригована вартість основного договору
currencystringвалюта додаткової угоди
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для додаткової угоди)
fromDatestringстрок дії дод.угоди з
toDatestringстрок дії дод.угоди по
noTermbooleanБезстроковий
subjectstringпредмет додаткової угоди
amountIncreasenumberсума додаткової угоди
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ скоригована вартість основного договору
pdvAmountnumberсума ПДВ в скоригованій вартості основного договору
correctionTypeinteger

Тип коригування вартості основного договору:

0: сума додаткової угоди зменшує вартість основного договору,

1: сума додаткової угоди збільшуєвартість основного договору,

2: сума додаткової угоди не змінює вартість основного договору

isCorrectionWithPDFbooleanз ПДВ/без ПДВ сума додаткової угоди
correctionVATValuenumberсума ПДВ у сумі додаткової угоди
reasonTypesArray[AddendumReasonType]

підстава укладення додаткової угоди:

0: зміна предмету,

1: зміна ціни,

2: зміна терміну,

99: інше

reasonOtherCommentstringдеталізація підстави "99:інше"
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)


Повертає дані по актах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/acts

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-акта
{
   "id": 1244280686,
   "edrpou": "02214900",
   "documentNumber": "112",
   "documentDate": "2018-05-07",
   "signDate": "2018-06-13",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 250,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "34282776",
     "contractorType": 2,
     "name": "ТОВ\"ІНТЕЛ-СЕРВІС\"",
     "firstName": "Андрій",
     "lastName": "Пилипець",
     "middleName": "Олександрович",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 25,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Чернігівська обл",
      "district": null,
      "city": "Ніжин",
      "districtCity": null,
      "street": "Об\"жджа",
      "house": "120",
      "housing": "1",
      "office": "1"
     }
    }
   ],
   "parentId": 1023989746,
   "pdvInclude": false,
   "pdvAmount": 0,
   "specifications": [
    {
     "specificationName": "телекомунікаційні послуги",
     "specCode": null,
     "cpvCode": "72410000-7",
     "itemDimension": "посл",
     "itemCount": 1,
     "itemCost": 250
    }
   ],
   "isCpvVat": null,
   "procurementItems": []
  }
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер акта
documentDatestringдата складання акта
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberвартість товару/роботи/послуги по акту
currencystringвалюта акту
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних актів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringнайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для акта)
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості акта
pdvAmountnumberсума ПДВ у вартості акта
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringнайменування товару/роботи/послуги
specCodestringкод за ДК 016:2010
cpvCodestringкод за ДК 021:2015
itemDimensionstringодиниця виміру
itemCountnumberкількість
itemCostnumberціна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)


Повертає дані по штрафах:


Request URL: http://api.spending.gov.ua/api/v2/disposers/peny

Method: GET

Response Content type: application/json


Request parameters:API Response:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-штрафної санкції
{
   "id": 171061302,
   "edrpou": "20508083",
   "documentNumber": "477",
   "documentDate": "2016-04-19",
   "signDate": "2018-05-17",
   "signature": {
    "caAddress": "acskidd.gov.ua"
   },
   "amount": 36.68,
   "currency": "UAH",
   "currencyAmountUAH": 0,
   "contractors": [
    {
     "identifier": "00130926",
     "contractorType": 2,
     "name": "ВАТ \"Запоріжжяобленерго\"",
     "firstName": "Д. ",
     "lastName": "Кондрашин ",
     "middleName": "С.",
     "address": {
      "countryId": 216,
      "regionId": 8,
      "countryName": "Україна",
      "regionName": "Запорiзька обл",
      "district": null,
      "city": "Запоріжжя",
      "districtCity": null,
      "street": "Сталеварів",
      "house": "14",
      "housing": null,
      "office": null
     }
    }
   ],
   "parentId": 42015482
  }
edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер штрафної санкції
documentDatestringДата складання штрафної санкції
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberСума штрафної санкції
currencystringВалюта штрафної санкції
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для штрафної санкції у валюті)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
firstNamestringІм'я керівника контрагента
lastNamestringПрізвище керівника контрагента
middleNamestringПо батькові керівника контрагента
address:AddressDTOАдреса
countryIdintegerІдентифікатор країни
regionIdintegerІдентифікатор області
countryNamestringКраїна
regionNamestringОбласть
districtstringРайон
citystringНаселений пункт
districtCitystringРайон міста
streetstringВулиця
housestringДом
housingstringКорпус
officestringОфіс/кв.
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для штрафної санкції)


Помилки:


200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.
 • No labels