Для створення звіту в службовому кабінеті виберіть пункт меню "ЗВІТИ":

Відбувається перехід на сторінку "Звіти" підприємства:

Внесення звіту вручну

Натисніть кнопку "+ЗВІТ":


Оберіть відповідний тип звіту Обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг (ДП/КП)”:

Оберіть звітний період:

В шапці звіту заповніть поле «КВЕД» (основний) відповідно до чинного Класифікатора видів економічної діяльності (Наприклад: 35.30), оберіть валюту та натисніть кнопку "Далі": 

Решта полів заповнені автоматично відповідно до інформації, що введена в розділі ПРОФІЛЬ у СЛУЖБОВОМУ КАБІНЕТІ Порталу.

Внесіть потрібні дані та натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ ЗВІТ":


№ п/п

Найменування

Обов'язковість

Формат даних

Опис

1

Договір №

Так

Текстове

Вноситься № заключеного у звітному періоді договору на постачання товару, роботи чи послуги, або договору, який був укладений у попередній звітний період, дію якого пролонговано, або за ним наступили терміни платежу у даному звітному періоді

2

Від

Так

Дата у форматі ДД.ММ.РРРР

Вноситься дата договору

3

ЄДРПОУ контрагента*

Так

Числове (8 або 10 символів)

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової карти платника податків фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця (за згодою)

4

Назва контрагента

Так

Текстове

Назва юридичної особи відповідно до реєстраційних даних або прізвище, ім’я по-батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця

5

Предмет договору

Так

Текстове

Вноситься текстове формулювання предмету договору

6

Код CPV (розділ)

Так

Код

Вказується код CPV довідника, що відповідає предмету договору

7

Обсяг платежів

Так

Числове, два знаки після крапки

Вноситься сума по всіх платежах, що були здійснені за звітний період (рік) по даному договору

* - у випадку укладання багатостороннього договору вноситься ЄДРПОУ контрагента-одержувача платежу; у випадку укладання валютного договору сума платежу вноситься в гривнях.


Якщо ЄДРПОУ контрагента відсутнє (іноземний контрагент) - внесіть 00000000.

Якщо контрагентом є фізична особа-підприємець і ви не маєте згоди на оприлюднення ІПН - внесіть 0000000000.

Імпорт звіту

Завантажте dbf-шаблон: csv-шаблон


Структура файлу:

№ п/пІм'яПризначення
1CONTRACT_NOДоговір №
2CONTRACT_DATEДоговір від (ДД.ММ.РРРР)
3CONTRACTOR_EDRPOUЄДРПОУ контрагента
4CONTRACTOR_NAMEНазва контрагента
5CONTRACT_SUBJECTПредмет договору
6CPV_CODEКод CPV (розділ)
7CONTRACT_AMOUNTОбсяг платежів


  • No labels