Для перегляду параметрів API перейдіть за посиланням:

http://api.spending.gov.ua/api/swagger-ui.html


У випадаючому списку оберіть версію 2.0:


Для перегляду сервісу до оприлюднених документів, натисніть на розділ "Disposers Сервіс отримання підписаних документів":


Розділ містить такі вкладки:

 • Повертає перелік згенерованих файлів;
 • Перевірка доступності API;
 • Отримати файл з підписаними документами вказаного типу на вказану дату.


Для перегляду списку згенерований файлів натисніть на вкладку "Повертає перелік згенерованих файлів":


Натисніть на кнопку "Try it out":


Натисніть на кнопку "Execute":

API RESPONSE body:


Для перевірки доступності API, натисніть на вкладку "Перевірка доступності API":

Натисніть на кнопку "Try it out":


Натисніть на кнопку "Execute":


API RESPONSE body:


Для отримання файлу з оприлюдненими документами, натисніть на вкладку "Отримати файл з підписаними документами вказаного типу на вказану дату":


Натисніть на кнопку "Try it out":


API REQUEST Parameters:

 • дата у форматі (РРРР-ММ-ДД);
 • тип файлу (зі списку):
  • UNDEFINED (не визначено);
  • CONTRACT (файл з оприлюдненими на вказану дату договорами);
  • ADDENDUM (файл з оприлюдненими на вказану дату додатковими угодами);
  • ACT (файл з оприлюдненими на вказану дату актами);
  • PENY (файл з оприлюдненими на вказану дату штрафами);
  • DELETED (вилучені з оприлюднених, як помилкові/задубльовані).

Натисніть на кнопку "Execute"

API RESPONSE body

Вивантажте згенерований файл, натиснувши на посилання "Download file":


ДОГОВОРИ

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-договору

{"id":606837016
"edrpou":"23379574"
"documentNumber":"47"
"documentDate":"2017-04-18"
"signDate":"2018-03-15"
"signature":{"caAddress":"acskidd.gov.ua"}
"amount":4802.4
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":0
"contractors":[{"identifier":"40852629"
"contractorType":2
"name":"ТОВ \"Транском-19\""}]
"fromDate":"2017-04-18"
"toDate":"2017-12-31"
"subject":"Пісок"
"noTerm":false
"pdvInclude":true
"pdvAmount":0.0
"tender":false
"reason":"Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII ;ЗАКОН УКРАЇНИ"
"specifications":[{"specificationName":"Пісок річний"
"specCode":"08.12.1"
"cpvCode":"14211000-3"
"itemDimension":"т"
"itemCount":30.0
"itemCost":133.4}]
"isCpvVat":false
"procurementItems":[{"code":1654
"cpvCode":"14211000-3"
"nameUa":"Пісок"}]
"numberOfAddendums":0
"numberOfActs":1
"numberOfPeny":0
"sumActs":4802.4}edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер договору
documentDatestringДата укладання договору
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberВартість договору
currencystringВалюта договору
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

Ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
fromDatestringСтрок дії договору з
toDatestringСтрок дії договору по
subjectstringПредмет договору
noTermbooleanБезстроковий
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості договору
pdvAmountnumberСума ПДВ у ватості договору
tenderbooleanТендерна процедура закупівлі
reasonstringОбґрунтування відсутності тендерної процедури закупівлі
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemCostnumberЦіна за одиницю
itemCountnumberКількість
itemDimensionstringОдиниця виміру
specCodestringКод за ДК 016:2010
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
isCpvVatbooleanз ПДВ/без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItems:Array[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
codeintegerунікальний код в системі-джерелі
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)
numberOfAddendumsintegerКількість додатків
numberOfActsintegerКількість актів
numberOfPenyintegerКількість штрафів
sumActsnumberСума актів договору

ДОДАТКОВІ УГОДИ:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-додаткової угоди

{"id":953185457
"edrpou":"22999978"
"documentNumber":"2"
"documentDate":"2018-01-17"
"signDate":"2018-03-15"
"signature":{"caAddress":"uakey.com.ua"}
"amount":251991.36
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":0
"contractors":[{"identifier":"HIDDEN"
"contractorType":0
"name":"Товариство з обмеженою відповідальністю \"Антарес-2000\""}]
"parentId":667535680
"fromDate":"2018-01-17"
"toDate":"2018-01-31"
"noTerm":false
"subject":"Послуги щодо забезпечення охорони музейних приміщень філії Національного військово-історичного музею України"
"amountIncrease":41991.36
"pdvInclude":false
"pdvAmount":0.0
"correctionType":1
"isCorrectionWithPDF":false
"correctionVATValue":0.0
"reasonTypes":[{"reasonId":1}]
"reasonOtherComment":null
"specifications":[]
"isCpvVat":false
"procurementItems":[{"code":9019
"cpvCode":"79710000-4"
"nameUa":"Охоронні послуги"}]}

edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер додаткової угоди
documentDatestringдата укладання додаткової угоди
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberскоригована вартість основного договору
currencystringвалюта додаткової угоди
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних договорів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для додаткової угоди)
fromDatestringстрок дії дод.угоди з
toDatestringстрок дії дод.угоди по
noTermbooleanБезстроковий
subjectstringпредмет додаткової угоди
amountIncreasenumberсума додаткової угоди
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ скоригована вартість основного договору
pdvAmountnumberсума ПДВ в скоригованій вартості основного договору
correctionTypeinteger

Тип коригування вартості основного договору:

0: сума додаткової угоди зменшує вартість основного договору,

1: сума додаткової угоди збільшуєвартість основного договору,

2: сума додаткової угоди не змінює вартість основного договору

isCorrectionWithPDFbooleanз ПДВ/без ПДВ сума додаткової угоди
correctionVATValuenumberсума ПДВ у сумі додаткової угоди
reasonTypesArray[AddendumReasonType]

підстава укладення додаткової угоди:

0: зміна предмету,

1: зміна ціни,

2: зміна терміну,

99: іншеreasonOtherCommentstringдеталізація підстави "99:інше"
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringНайменування товару/роботи/послуги
specCodestringКод за ДК 016:2010
cpvCodestringКод за ДК 021:2015
itemDimensionstringОдиниця виміру
itemCountnumberКількість
itemCostnumberЦіна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015
codeintegerунікальний код в системі-джерелі
cpvCodestringкод CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"
nameUastringопис коду CPV в ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" (українською)

АКТИ:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-акта

{"id":405007508
"edrpou":"20510312"
"documentNumber":"131"
"documentDate":"2016-11-07"
"signDate":"2017-10-02"
"signature":{"caAddress":"acskidd.gov.ua"}
"amount":4087.86
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":null
"contractors":[{"identifier":"HIDDEN"
"contractorType":1
"name":"ФОП Кудінов О.О."}]
"parentId":95908292
"pdvInclude":false
"pdvAmount":null
"specifications":[{"specificationName":"шланг вод МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":180.0}
{"specificationName":"амортизат пер МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":2.0
"itemCost":1390.0}
{"specificationName":"главн торм цил МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":782.86}
{"specificationName":"патруб.рад верх МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":205.0}
{"specificationName":"патруб рад низ МЕРС"
"specCode":" "
"cpvCode":" "
"itemDimension":"шт"
"itemCount":1.0
"itemCost":140.0}]
"isCpvVat":null
"procurementItems":[]}

edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringномер акта
documentDatestringдата складання акта
signDatestringдата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberвартість товару/роботи/послуги по акту
currencystringвалюта акту
currencyAmountUAHnumberеквівалент, грн. (для валютних актів)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringнайменування контрагента
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для акта)
pdvIncludebooleanз ПДВ/без ПДВ у вартості акта
pdvAmountnumberсума ПДВ у вартості акта
specifications:Array[SpecificationDTO]Специфікації
specificationNamestringнайменування товару/роботи/послуги
specCodestringкод за ДК 016:2010
cpvCodestringкод за ДК 021:2015
itemDimensionstringодиниця виміру
itemCountnumberкількість
itemCostnumberціна за одиницю
isCpvVatbooleanз ПДВ/ без ПДВ у ціні за одиницю специфікації
procurementItemsArray[ProcurementItem]Масив кодів за ДК 021:2015

ШТРАФИ:

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-штрафної санкції

{"id":609529385
"edrpou":"24153435"
"documentNumber":"351186"
"documentDate":"2017-04-14"
"signDate":"2017-10-02"
"signature":{"caAddress":"uakey.com.ua"}
"amount":0.17
"currency":"UAH"
"currencyAmountUAH":null
"contractors":[{"identifier":"21560766"
"contractorType":2
"name":"ПАТ \"Укртелеком\""}]
"parentId":504698253}

edrpoustringЄДРПОУ-розпорядника
documentNumberstringНомер штрафної санкції
documentDatestringДата складання штрафної санкції
signDatestringДата підписання (оприлюднення)
signature:SignatureDTOЕЦП
caAddressstringАЦСК
amountnumberСума штрафної санкції
currencystringВалюта штрафної санкції
currencyAmountUAHnumberЕквівалент, грн. (для штрафної санкції у валюті)
contractors:Array[ContractorDTO]Контрагенти
identifierstring

ідентифікатор контрагента, в т. ч. ЄДРПОУ

"identifier":"HIDDEN", якщо "contractorType":0

або

"contractorType":1

або

"contractorType":-1

contractorTypeinteger

Тип контрагента:

0: фізична особа,

1: фізична особа-підприємець,

2: юридична особа,

-1: невизначений

namestringНайменування контрагента
parentIdintegerid-договору ("батьківський" договір для штрафної санкції)

DELETED

NameТип данихОписПриклад
idintegerid-документа

{"id":83208892
"documentNumber":"б/н"}

documentNumberstringНомер документа200 OK — успішний запит. Якщо клієнтом були запитані будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку і / або тексті повідомлення. З'явився в HTTP / 1.0.

201 Created — в результаті успішного виконання запиту був створений новий ресурс. Детальніше тут.

401 Unauthorized — для доступу до запитуваного ресурсу потрібно аутентифікація. Детальніше тут.

403 Forbidden — сервер зрозумів запит, але він відмовляється його виконувати через обмеження в доступі для клієнта до зазначеного ресурсу. Детальніше тут.

404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.
 • No labels