Для переходу в підрозділ Видатки натисніть пункт меню зліва Розгляд річного бюджету → Видатки.

В підрозділі публікується інформація про виконання Державного бюджету України за видатками (планові показники у розрізі програмної та економічної класифікації).

Підрозділ Видатки має вигляд:

В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

  • Рік;
  • Бюджет (державний, місцевий, зведений), завжди державний;
  • Фонд (загальний, спеціальний, разом);
  • Код/Назва.
  • No labels