Для переходу в підрозділ Глосарій натисніть пункт меню зліва Бюджетна грамотність → Глосарій.

Глосарій містить терміни та їх визначення, що використовуються у Бюджетному кодексі України і стосуються бюджетного процесу (з посиланням на офіційне джерело), статистичної інформації (у т. ч. методологічні пояснення до статистичної інформації), тощо.
  • No labels