Для переходу в підрозділ Доходи натисніть пункт меню зліва Доходи.

В підрозділі публікується інформація про виконання Місцевого бюджету України за доходами за підсумками місяця, кварталу та року (планові та фактичні показники у розрізі доходів, фондів (у т. ч. в розрізі доходів у відсотках від загального обсягу доходів бюджету); динаміка показників).

Підрозділ Доходи має вигляд:


В підрозділі є можливість відфільтрувати інформацію за такими фільтрами:

  • Рік;
  • За період (з “місяць”, по “місяць”);
  • Фонд (загальний, спеціальний, разом);
  • Код/Назва.

А також є можливість завантажити файл з реєстром у форматах CSV, JSON та XLSX.
  • No labels