Робота з підрозділом: Отримання даних по загальним показникам.

Для переходу у підрозділ натисніть на його назву: Отримання даних по загальним показникам.


Для початку роботи з підрозділом натисніть: Try it out


Для вибору необхідного Типу Бюджету натисніть на EXPENCES, щоб побачити перелік


Оберіть необхідний вам Тип Бюджету:

 • EXPENSES – Видатки
 • INCOMES Доходи
 • FINANCING_DEBTS Фінансування за типом боргового зобов'язання
 • FINANCING_CREDITOR Фінансування за типом кредитора
 • CREDITS Кредитування


У разі якщо було обрано EXPENSES оберіть Тип Класифікації:

 • PROGRAM – Програмна класифікація
 • FUNCTIONAL – Функціональна класифікація
 • ECONOMIC – Економічна класифікація

У разі якщо було обрано CREDITS оберіть Тип Класифікації:

 • PROGRAM – Програмна класифікація
 • FUNCTIONAL – Функціональна класифікація
 • CREDIT – Класифікація кредитування


Введіть необхідний Рік у форматі РРРР (наприклад, 2022)

У разі введення поточного року - ви отримаєте інформацію за усі наявні місяці, а разі введення попередніх років - дані за 12 місяців.

Зауважте,  що дані є накопичувальними, тобто, сума за лютий буде дорівнюватись сукупності сум за січень та лютий.


Для отримання згенерованого згідно з заданими параметрами файлу у CSV-форматі натисніть Execute


Для завантаження файлу натисніть Download file

Файл матиме назву згідно з обраними параметрами, тобто: general_ТипБюджету_ТипКласифікації_Рік
Наприклад: general_CREDITS_CREDIT_2022


Для очищення введених параметрів натисніть Clear

Опис полів згенерованого за заданими параметрами файлу

Задані параметриПерелік полів у документі

Тип бюджету:

INCOMES 

(Доходи)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_INCO – Код видатків
 5. COD_INCO_NAME – Назва видатків
 6. PLAN_BEGIN_YEAR_AMT – Початковий річний план
 7. PLAN_CORR_YEAR_AMT – Уточнений річний план
 8. PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Уточнений план за період 
 9. DONE_PERIOD_AMT – Виконано за період
 10. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Відхилення до уточненого плану за період, +/-
 11. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT – Виконання до уточненого плану за період,%
 12. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету: 

FINANCING_DEBTS

(Фінансування за типом боргового зобов'язання)

 1. REP_PERIOD - Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_FINA_BOND – Код видатків
 5. COD_FINA_BOND_NAME – Назва видатків
 6. PLAN_BEGIN_YEAR_AMT – Початковий річний план
 7. PLAN_CORR_YEAR_AMT – Уточнений річний план
 8. PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Уточнений план за період 
 9. DONE_PERIOD_AMT – Виконано за період
 10. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Відхилення до уточненого плану за період, +/-
 11. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT – Виконання до уточненого плану за період,%
 12. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету: 

FINANCING_CREDITOR

(Фінансування за типом кредитора)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_FINA – Код видатків
 5. COD_FINA_NAME – Назва видатків
 6. DONE_PERIOD_AMT – Виконано за період

Тип бюджету, класифікації: 

EXPENSES, PROGRAM

(Видатки, Програмна класифікація) 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_CONS_PK – Код видатків 
 5. COD_CONS_PK_NAME – Назва видатків 
 6. PLAN_BEGIN_YEAR_AMT – Початковий річний план
 7. PLAN_CORR_YEAR_AMT – Уточнений річний план
 8. PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Уточнений план за період 
 9. OPER_ALLOC_PERIOD_AMT – Відкрито асигнувань за період
 10. DIRECT_ALLOC_PERIOD_AMT – Направлено асигнувань за період 
 11. DONE_PERIOD_AMT – Виконано за період
 12. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Виконання до уточненого плану за період, +/-
 13. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT – Виконання до уточненого плану за період, %
 14. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету, класифікації: 

EXPENSES, FUNCTIONAL

(Видатки, Функціональна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_CONS_FK – Код видатків
 5. COD_CONS_FK_NAME – Назва видатків
 6. PLAN_BEGIN_YEAR_AMT – Початковий річний план
 7. PLAN_CORR_YEAR_AMT – Уточнений річний план
 8. PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Уточнений план за період 
 9. DONE_PERIOD_AMT – Виконано за період
 10. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT – Виконання до уточненого плану за період, +/-
 11. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT – Виконання до уточненого плану за період, %
 12. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету, класифікації: 

EXPENSES, ECONOMIC

(Видатки, Економічна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_CONS_EK – Код видатків
 5. COD_CONS_EK_NAME – Назва видатків
 6. PLAN_CORR_YEAR_AMT – Уточнений річний план
 7. DONE_PERIOD_AMT – Виконано за період
 8. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету, класифікації: 

CREDITS, PROGRAM

(Кредитування, Програмна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_CRED_PK – Код видатків
 5. COD_CRED_PK_NAME  – Назва видатків
 6. PLAN_BEGIN_YEAR_AMT – Початковий річний план
 7. PLAN_CORR_YEAR_AMT  – Уточнений річний план
 8. PLAN_CORR_PERIOD_AMT  – Уточнений план за період 
 9. OPER_ALLOC_PERIOD_AMT  – Відкрито асигнувань за період
 10. DIRECT_ALLOC_PERIOD_AMT  – Направлено асигнувань за період 
 11. DONE_PERIOD_AMT  – Виконано за період
 12. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT  – Виконання до уточненого плану за період, +/-
 13. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT  – Виконання до уточненого плану за період, %
 14. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT  – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету, класифікації: 

CREDITS, FUNCTIONAL

(Кредитування, Функціональна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_CRED_FK – Код видатків
 5. COD_CRED_FK_NAME  – Назва видатків
 6. PLAN_BEGIN_YEAR_AMT  – Початковий річний план
 7. PLAN_CORR_YEAR_AMT  – Уточнений річний план
 8. PLAN_CORR_PERIOD_AMT  – Уточнений план за період 
 9. DONE_PERIOD_AMT  – Виконано за період
 10. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT  – Відхилення до уточненого плану за період, +/-
 11. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT  – Виконання до уточненого плану за період, %
 12. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT  – Виконання до уточненого річного плану, %

Тип бюджету, класифікації: 

CREDITS, CREDIT

(Кредитування, Класифікація кредитування)


 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. BUDG_TYP – Тип бюджету
  • M - Місцеві бюджети
  • D - Державний бюджет
  • Z - Зведений бюджет
 3. FUND_TYP – Тип фонду
  • T - Разом
  • C - Загальний
  • S - Спеціальний
 4. COD_CRED_CK – Код видатків
 5. COD_CRED_CK_NAME  – Назва видатків
 6. PLAN_CORR_YEAR_AMT  – Уточнений річний план
 7. PLAN_CORR_PERIOD_AMT  – Уточнений план за період 
 8. DONE_PERIOD_AMT  – Виконано за період
 9. DECLIN_PLAN_CORR_PERIOD_AMT  – Відхилення до уточненого плану за період, +/-
 10. DONE_PLAN_CORR_PERIOD_PCT  – Виконання до уточненого плану за період, %
 11. DONE_PLAN_CORR_YEAR_PCT  – Виконання до уточненого річного плану, %

Опис помилок

Invalid Year

Поле повинно містити 4 цифри. Введений рік, має входити у проміжок з 2018 по поточний рік.

Тобто, введіть у поле рік, який входить у період: 2018 - поточний.


Choose Classification Type

Відображається, якщо у Тип Бюджету було обрано EXPENSES або CREDITS, однак у Тип Класифікації  не було обрано типу класифікації.

Тобто, потрібно обрати Тип Класифікації: 

 • для Типу Бюджету EXPENSES: PROGRAM, FUNCTIONAL або ECONOMIC
 • для Типу Бюджету CREDITS: PROGRAM, FUNCTIONAL або CREDIT


Can not choose Classification Type

Відображається,  якщо у Тип Бюджету  було обрано INCOMES, FINANCING_DEBTS або FINANCING_CREDITOR та у Тип Класифікації  було обрано будь-який тип класифікації.

Тобто, якщо Тип Бюджету було обрано INCOMES, FINANCING_DEBTS або FINANCING_CREDITOR, параметр Тип класифікації має містити значення "--"


Can not choose Classification Type Economic classification for Budget Item credits

Відображається, якщо у Тип Бюджету  було обрано CREDITS та Тип Класифікації  було обрано ECONOMIC.

Тобто, для Типу Бюджету: CREDITS потрібно обрати Тип Класифікації PROGRAM, FUNCTIONAL або CREDIT


Can not choose Classification Type Credit classification for Budget Item expenses

Відображається, якщо у Тип Бюджету  було обрано EXPENSES та Тип Класифікації  було обрано CREDIT.

Тобто, для Типу Бюджету: EXPENSES потрібно обрати Тип Класифікації: PROGRAM, FUNCTIONAL або ECONOMIC


 • No labels