Робота з підрозділом: Отримання даних по місцевим показникам

Для переходу у підрозділ натисніть на його назву: Отримання даних по місцевим показникам


Для початку роботи з підрозділом натисніть: Try it out


Заповніть поле: Код бюджету


Оберіть необхідний вам Тип Бюджету:

 • EXPENSES – Видатки
 • INCOMES  Доходи
 • FINANCING_DEBTS  Фінансування за типом боргового зобов'язання
 • FINANCING_CREDITOR  Фінансування за типом кредитора
 • CREDITS  Кредитування


У разі якщо було обрано EXPENSES оберіть Тип Класифікації:

 • PROGRAM – Програмна класифікація
 • FUNCTIONAL – Функціональна класифікація
 • ECONOMIC – Економічна класифікація


У разі якщо було обрано CREDITS оберіть Тип Класифікації

 • PROGRAM – Програмна класифікація
 • FUNCTIONAL – Функціональна класифікація
 • CREDIT – Класифікація кредитування


Щоб обрати  Періодичність даних настисніть на QUARTER


Оберіть періодичність даних у документі:

 • QUARTER - щоквартальні
 • MONTH - щомісячні


Введіть необхідний Рік у форматі РРРР (наприклад, 2022)

У разі введення поточного року - ви отримаєте інформацію за усі наявні місяці або квартали, а разі введення попередніх років - дані за 12 місяців або 4х кварталів. 

Зауважте, дані є накопичувальними, тобто, якщо ви оберете:

 • QUARTER (щоквартальні), то сума за другий квартал буде дорівнюватись сукупності першого та другого кварталу. 
 • MONTH (щомісячні), то сума за лютий буде дорівнюватись сукупності січня та лютого


Для отримання згенерованого згідно з заданими параметрами файлу у CSV-форматі натисніть Execute


Для завантаження файлу натисніть Download file

Файл матиме назву згідно з обраними параметрами, тобто: local_КодБюджету_ТипБюджету_ТипКласифікації_Рік_ПеріодичністьДаних
Приклад: local_26000000000_CREDITS_CREDIT_2022_month/quarter


Для очищення введених параметрів натисніть Clear

Опис полів згенерованого за заданими параметрами файлу

Задані параметри


Тип бюджету:

INCOMES 

(Доходи)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_INCO – Код доходу
 5. NAME_INC – Найменування коду доходу
 6. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
 8. FAKT_AMT – Виконано за період
 9. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного розпису,%

 

Тип бюджету: 

FINANCING_DEBTS

(Фінансування за типом боргового зобов'язання)

 1. REP_PERIOD  – Місяць та рік
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_FINA – Код 
 5. NAME_FIN – Найменування
 6. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. FAKT_AMT – Виконано за період
 8. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного рохпису, %

 

Тип бюджету: 

FINANCING_CREDITOR

(Фінансування за типом кредитора)

 1. REP_PERIOD  – Місяць та рік
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET  – Код бюджету
 4. COD_FINA  – Код 
 5. NAME_FIN  – Найменування
 6. ZAT_AMT  – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. FAKT_AMT  – Виконано за період
 8. DONE_CORR_YEAR_PCT  – Виконання до уточненого річного розпису, %

 

Тип бюджету, класифікації: 

EXPENSES, PROGRAM

(Видатки, Програмна класифікація) 1. REP_PERIOD – Місяць та рік
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_CONS_MB_PK – Код програмної класифікації (КПК)
 5. COD_CONS_MB_PK_NAME – Найменування КПК
 6. COD_CONS_MB_FK – Код функціональної класифікації (КФК)
 7. COD_CONS_MB_FK_NAME – Найменування КФК
 8. COD_CONS_EK – Код економічної класифікації (КЕК)
 9. COD_CONS_EK_NAME – Найменування КЕК
 10. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 11. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
 12. FAKT_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 13. FAKT_V2MB_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 14. FAKTSIK_AMT – в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
 15. FAKTSIK_V2MB_AMT – в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду (в т.ч. на рахунках у банках)
 16. FAKTSPP_AMT – в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
 17. FAKTSPP_V2MB_AMT – в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам (в т.ч. на рахунках у банках)
 18. FAKTSID_AMT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
 19. FAKTSID_V2MB_AMT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. на рахунках у банках)
 20. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного розпису, %

 

Тип бюджету, класифікації: 

EXPENSES, FUNCTIONAL

(Видатки, Функціональна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік 
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_CONS_FK – Код функціональної класифікації (КФК)
 5. COD_CONS_FK_NAME – Найменування КФК
 6. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
 8. FAKT_AMT – Виконано за період
 9. FAKT_V2MB_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 10. FAKTSIK_AMT – в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
 11. FAKTSIK_V2MB_AMT – в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду (в т.ч. на рахунках у банках)
 12. FAKTSPP_AMT – в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
 13. FAKTSPP_V2MB_AMT – в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам (в т.ч. на рахунках у банках)
 14. FAKTSID_AMT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
 15. FAKTSID_V2MB_AMT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. на рахунках у банках)
 16. DONE_CORR_YEAR_PCT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. на рахунках у банках)

 

Тип бюджету, класифікації: 

EXPENSES, ECONOMIC

(Видатки, Економічна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік  
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_CONS_EK – Код економічної класифікації (КЕК)
 5. COD_CONS_EK_NAME – Найменування КЕК
 6. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
 8. FAKT_AMT – Виконано за період
 9. FAKT_V2MB_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 10. FAKTSIK_AMT – в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
 11. FAKTSIK_V2MB_AMT – в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду (в т.ч. на рахунках у банках)
 12. FAKTSPP_AMT – в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
 13. FAKTSPP_V2MB_AMT – в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам (в т.ч. на рахунках у банках)
 14. FAKTSID_AMT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
 15. FAKTSID_V2MB_AMT – в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (в т.ч. на рахунках у банках)
 16. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного розпису, %

 

Тип бюджету, класифікації: 

CREDITS, PROGRAM

(Кредитування, Програмна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік  
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_CRED_MB_PK – Код Програмної Класифікації (КПК)
 5. COD_CRED_MB_PK_NAME – Найменування КПК
 6. COD_CRED_MB_FK – Код функціональної класифікації (КФК)
 7. COD_CRED_MB_FK_NAME – Найменування КФК
 8. COD_CRED_KK – Код класифікації кредитування (ККК)
 9. COD_CRED_KK_NAME – Найменування ККК
 10. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 11. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахування змін
 12. FAKT_AMT – Виконано за період
 13. FAKTBN_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 14. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного розпису, %

 

Тип бюджету, класифікації: 

CREDITS, FUNCTIONAL

(Кредитування, Функціональна класифікація)

 1. REP_PERIOD – Місяць та рік  
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_CRED_FK – Код функціональної класифікації (КФК)
 5. COD_CRED_FK_NAME – Найменування КФК
 6. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
 8. FAKT_AMT – Виконано за період
 9. FAKTBN_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 10. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного розпису, %

 

Тип бюджету, класифікації: 

CREDITS, CREDIT

(Кредитування, Класифікація кредитування)


 1. REP_PERIOD – Місяць та рік  
 2. FUND_TYP – Тип фонду
 3. COD_BUDGET – Код бюджету
 4. COD_CRED_KK – Код Класифікації Кредитування
 5. COD_CRED_KK_NAME – Найменування ККК
 6. ZAT_AMT – Розпис на рік з урахуванням змін
 7. PLANS_AMT – Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін
 8. FAKT_AMT – Виконано за період
 9. FAKTBN_AMT – Виконано за період (в т.ч. на рахунках у банках)
 10. DONE_CORR_YEAR_PCT – Виконання до уточненого річного розпису, %

 

Опис помилок

Invalid Year

Поле повинно містити 4 цифри. Введений рік, має входити у проміжок з 2018 по поточний рік.

Тобто, введіть у поле рік, який входить у період: 2018 - поточний.


Choose Classification Type

Відображається, якщо у Тип Бюджету було обрано EXPENSES або CREDITS, однак у Тип Класифікації  не було обрано типу класифікації.

Тобто, потрібно обрати Тип Класифікації: 

 • для Типу Бюджету EXPENSES: PROGRAM, FUNCTIONAL або ECONOMIC
 • для Типу Бюджету CREDITS: PROGRAM, FUNCTIONAL або CREDIT

Can not choose Classification Type

Відображається,  якщо у Тип Бюджету  було обрано INCOMES, FINANCING_DEBTS або FINANCING_CREDITOR та у Тип Класифікації  було обрано будь-який тип класифікації.

Тобто, якщо Тип Бюджету було обрано INCOMES, FINANCING_DEBTS або FINANCING_CREDITOR, параметр Тип класифікації має містити значення "--"

Can not choose Classification Type Economic classification for Budget Item credits

Відображається, якщо у Тип Бюджету  було обрано CREDITS та Тип Класифікації  було обрано ECONOMIC.

Тобто, для Типу Бюджету: CREDITS потрібно обрати Тип Класифікації PROGRAM, FUNCTIONAL або CREDIT

Can not choose Classification Type Credit classification for Budget Item expenses

Відображається, якщо у Тип Бюджету  було обрано EXPENSES та Тип Класифікації  було обрано CREDIT.

Тобто, для Типу Бюджету: EXPENSES потрібно обрати Тип Класифікації: PROGRAM, FUNCTIONAL або ECONOMIC

Важливі питання

Де знайти код бюджету?

На сайті Міністерства Фінансів України [ посилання ] зберігаються Довідники Місцевих Бюджетів. 

Довідники Місцевих Бюджетів містять Найменування та Коди Бюджету. Остання редакція на момент публікації цієї інструкції Довідник місцевих бюджетів станом на 01.01.2023 (09.06.2022)
 • No labels