Робота з підрозділом: Отримання звітів по місцевим бюджетам

за допомогою даного методу можна експортувати бюджетні звіти головних розпорядників та адміністрацій місцевих бюджетів.


Для переходу у підрозділ натисніть на його назву: Отримання звітів по місцевим бюджетам

Для початку роботи з підрозділом натисніть: Try it out

Заповніть на вибір одне з полів:

 • Код бюджету (довжина поля 11 цифр)
 • ЄДРПОУ (довжина поля 8 цифр)
 • Назва бізнес коду (довжина поля 11 символів)


Введіть необхідний Рік у форматі РРРР (наприклад, 2022)

Для отримання згенерованого згідно з заданими параметрами JSON натисніть Execute

API Response body


Опис полів відповіді 

Response body:

 • datePublic - дата публікації звіту
 • dateCancel - дата скасування звіту
 • commentCancel - комментарій причини скасування
 • srcFile - звіт
  • code - бізнес-код (опис див. нижче)

Інші поля згідно опису наборів місцеві бюджети (опис див. нижче).

Опис наборів місцеві бюджети:

Прогноз місцевого бюджету (BLP0020002A)

документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

Рішення про місцевий бюджет (BLP008000..)

нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.

BLP0080002(P/A/R) - форма 2021 року

BLP0080003(P/A/R) - форма з 2022 року

 • Р - проект рішення
 • А - рішення
 • - рішення зі змінами

Приклад та мапінг:

Розпорядники бюджетних коштів:

Бюджетний запит (BLP0050....)

документ підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених на нього функцій на середньостроковий період, на підставі відповідних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету.

BLP0050101A - Бюджетний запит Ф-1. Загальні

 • JSON - Json.txt
 • PDF з json Бюджетний запит Ф-1 (мапінг json на PDF) - БЗ Ф-1.pdf

BLP0050201A - Бюджетний запит Ф-2. Індивідуальні

 • JSONJson.txt
 • PDF з json Бюджетний запит Ф-2 (мапінг json на PDF) БЗ-Ф2.pdf

BLP0050301A - Бюджетний запит Ф-3. Додаткові

 • JSONJson.txt
 • PDF з json Бюджетний запит Ф-3 (мапінг json на PDF) БЗ Ф-3.pdf

Паспорт бюджетної програми (BLE0010101A)

документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів.

Кожну нову версію подачі паспорта в рамках одного (ЄДРПОУ, КПК) потрібно вважати, як паспорт зі змінами

Звіт про виконання паспортів (BLR0010101A)

результативні показники бюджетної програми місцевих бюджетів використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

 • No labels