Для переходу до розділу реєстру Паспорт бюджетної програми натисніть пункт меню зліва Виконання  → Паспорти.
Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів.

Розділ реєстру паспорт бюджетної програми має вигляд:

В реєстрі  є можливість відфільтрувати інформацію за фільтром:

  • Паспорт бюджетної програми на ... рок

В реєстрі  є можливість заватнажити:

  • Бюджетний запит в форматі PDF, натиснувши на іконку Експорт 

При переході до форми паспортубюджетної програми, потрібно натиснути Найменування програми
Форма бюджетного запиту має такий вигляд:

В паспорті бюджетної програмипри натисканні в кінці сторінки на назву перевірити підпис, отримуємо інформаційне вінко з наступними полями:

  • Організація;
  • Код ЄДРПОУ;
  • Підписувач;
  • Дата та час підпису;
  • АЦСК підпису.

Інформаційне вінко підпис перевірено, має виглядати так:


  • No labels