Для переходу до розділу реєстру Звіт про виконання паспортів бюджетної програми натисніть пункт меню зліва Виконання  Звіт про виконання паспортів.
Результативні показники бюджетної програми місцевих бюджетів використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

Розділ реєстру звіт про виконання паспортів бюджетної програми має вигляд:

В реєстрі  є можливість відфільтрувати інформацію за фільтром:

  • Звіти за ... рік про виконання паспортів бюджетних програм

В реєстрі  є можливість заватнажити:

  • Звіт про виконання паспортів бюджетної програми в форматі PDF, натиснувши на іконку Експорт 

В реєстрі  є можливість сортування:

  • КПК
  • Найменування програми


  • No labels