Для формування звіту з потрібним набором параметрів, скористайтесь правою боковою панеллю, що містить наступні секції:

  • Поля - містить параметри для вибору
  • Row Groups (рядки) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщуватися в рядках таблиці
  • Values (значення) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщені як значення в таблиці
  • Column Labela (стовпці) - містить ті параметри з обраних, що будуть розміщуватися в стовпчиках таблиці

Таким чином, щоб сформувати таблицю з потрібними для дослідження параметрами необхідно:

  1. Обрати параметри для аналізу (встановіть прапорець поруч з назвою поля в секцію Поля)
  2. Визначити, які параметри будуть в рядках (доступні для вибору в рядки будь-який з параметрів ADMIN, PROG, FUNC, CRED, FIN_SOURCE)
  3. Визначити, які параметри будуть в стовпчиках ( доступні для вибору в стовпчики будь-який з параметрів YEAR, QUARTER, MONTH)
  4. Визначити показники, які будуть розміщені на перетині стовпців та рядків (ADJUSTED, EXECUTED)

Обрані поля будуть додані в секції по замовчуванню: нечислові поля – в область рядків значення дат – в область стовпців, а числові поля – в область значень.

Поля із секції "стовпців" відображаються як назви стовпців у верхній частині зведеної таблиці, як показано нижче.

Поля із секції "рядків" відображаються як назви рядків в лівій частині зведеної таблиці, як показано нижче:

Поля із секції значень відображаються в зведеній таблиці на перетині рядків та стовпців, як показано нижче:
  • No labels